Rozwód, alimenty - Adwokatrzeszow.info

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie prowadzona pod przewodnictwem jej właściciela Adwokata Piotra Rupara zrzesza szereg prawników świadczących usługi z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego, gospodarczego i karnego. Szereg prowadzonych spraw stanowią rozwody i podziały majątków. Rozwód może nastąpić jeżeli występuje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozpad ten ma nastąpić zarówno w sferze fizycznej, gospodarczej, jak i duchowej. Oznacza to, że małżonkowie się nie kochają, wspólnie nie utrzymują i nie ma pomiędzy nimi pożycia fizycznego.

Pozew o rozwód rozpoznaje Sąd Okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. W trakcie postępowania rozwodowego strony lub pełnomocnik w osobie adwokata precyzuje czy wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie. Jeżeli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci Sąd musi rozstrzygnąć kwestię władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dzieci, wysokości alimentów na rzecz dzieci oraz ich kontaktów z rodzicem z którym nie zamieszkują. W trakcie postępowania rozwodowego można również wnosić o alimenty na małżonka, eksmisję małżonka lub dokonać zgodnego podziału majątku.

O ile rozwód bez orzekania o winie oraz bez małoletnich dzieci nie wymaga udziału fachowego pełnomocnika, to przy sporze o winę lub inne wyżej wskazane aspekty dotyczące dzieci, udział adwokata w trakcie postępowania rozwodowego uznać należy za konieczny. Wielokrotnie małżonkowie uczestnicząc bez adwokata w sprawie popełniają błędy przynoszące negatywne skutki na przyszłość. Dobry adwokat winien reprezentując stronę sprecyzować wnioski do sądu, powołać niezbędne dowody w sprawie i tak nadzorować postępowanie, aby zakończyło się korzystnym rozstrzygnięciem dla jego klienta. Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego następuje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami, która uprawnia ich do dokonania podziału majątku wspólnego nabytego w trakcie małżeństwa.