Malusienko.pl

Blog brata z Zakonu Franciszkanów Świeckich, na którym autor przedstawia swoje doświadczenia z praktykowaniem religii katolickiej i chrześcijańskiej oraz opowiada o Bogu. Znajdziesz tutaj ciekawe rozważania Pisma Świętego, jego interpretacje, komentarze. Autor dzieli się swoimi myślami, poglądami, przeżyciami duchowymi oraz relacjonuje wydarzenia ze wspólnot, w których bierze udział. Poza tym, przytacza i komentuje artykuły i wideo z innych stron o tematyce religijnej i filozoficznej. Zachęca do pogłębiania swojej wiary i otwarcia się na Boże Miłosierdzie. Zaprasza do otwarcia się na Pana Jezusa w swoim życiu i do przyjęcia go do swojego serca, do otwarcia się na modlitwę wstawienniczą Maryi.