Proces nawożenia w rolnictwie

Nawozy w rolnictwie odgrywają ogromną rolę. Często wiele osób z poza rolnictwa myli nawożenie z pestycydami czy też modyfikacją genetyczną roślin. Otóż bez nawozów nie da się prowadzić gospodarstwa i osiągać normalnego plonowania. Ogromną rolę odgrywają nawozy organiczne. Powstają one w wyniku prowadzonej produkcji zwierzęcej - równolegle do produkcji roślinnej. W zależności od budowy obory powstają obornik i gnojowica. Ten pierwszy rodzaj organicznego nawozu to pochodną hodowli zwierząt na słomie. Powstający obornik składowany jest przyzagrodowej płycie gnojowej. Na pola bardzo daleko oddalone transportują obornik na pojemnych przyczepach.

Transport tego nawozu na blisko położone pola odbywa się poprzez użycie rozrzutnika - podłączone do rolniczego traktora. Rozwożenie obornika na polu odbywa się właśnie poprzez rozrzutniki. Ich odpowiednia budowa - podłoga taśmowa pozwala na równomierny i regulowany rozrzut. Drugi bardzo ważny nawóz organiczny to gnojowica. Jest to element powstający podczas hodowli zwierząt na rusztach. Jest to coraz bardziej popularna forma, która zmniejszą ilość pracy w ramach utrzymania czystości kojców dla zwierząt. To transportu i rozlewania gnojowicy na pole służą wozy asenizacyjnej. Oczywiście we współpracy z ciągnikiem rolniczym.

Kolejna grupa to nawozy organiczne. Są one kupowane bezpośrednio z zakładów lub poprzez dystrybutorów. Zazwyczaj są w formie workowej 50 kg. Coraz częściej nawozy mineralne dostarczone z big-bakach. Nawozy takie jak azot, fosfor czy potas odgrywają ogromną rolę w produkcji roślinnej. Ich odpowiednie ilościowe dostarczenie w ramach danej uprawy gwarantuje pewien poziom plonowania. Bez ich stosowania plony są dużo mniejsze, a ryzyko całkowity utraty uprawy w przypadku suszy wzrasta. To ich rozprowadzania na pole potrzebny jest rozsiewacz nawozu. Nawozy mineralne rozsiewane są przez zabiegami agrotechnicznymi lub pogłównie. Zapraszamy do naszego portalu po informację związane z produkcją roślinną.