Profilaktyka dolegliwości kręgosłupa

Kręgosłup człowieka to bardzo ważny narząd. Jego rola i dbałość o jego sprawność jest przez wiele osób bagatelizowana. Odbija się to bardzo negatywnie i szybką na zdrowiu całego ciała. Dzieci już od najmłodszych lat w ramach edukacji poddawane jest niezrozumiałej konieczności dźwigania. Problem przeładowanego tornistra mimo wielokrotnych publicznych dyskusji nie doczekał się rozwiązań. Kręgosłup dzieci uczęszczających do początkowych klas szkoły podstawowej obciążany jest zbyt mocno nadmiarem podręczników. Być może najbliższych dekadach doczekamy się cyfrowych podręczników w szkołach.

Pozwoli to wyeliminować wady postawy powstające z tego powodu. Dzieciństwo to także kształtowanie się postawy. Ważne jest by zwracać uwagę na prostą sylwetkę, a garbienie się dzieci skutecznie eliminować w zarodku poprzez zwrócenie uwagi. W dorosłym życiu to wykonywana praca ma wpływ na zdrowie kręgosłupa człowieka. Bardzo poprawiły się warunki pracy fizycznej. Nie trzeba już dźwigać tak dużo i tak mocną. W ramach rozwoju technologicznego wyposażenie stanowisk fizycznych w postaci wózków widłowych dość skutecznie poprawiło komfort pracy. Oczywiście nie wszędzie da się zastąpić pracę rąk ludzki, ale gdzie jest to możliwe następuje wdrożenie technologii i maszyn.

Paradoksalnie na urazy kręgosłupa narzekają pracownicy biurowi. Szczególnie problemem jest wyposażenie małych firm. Niedopasowanie krzeseł biurowych do ciała pracownika to obecnie największy problem i przyczyna licznych dolegliwości kręgosłupa. Często pracownik w małym biurze siedzi na zwykłym krześle. W ten sposób nie zbuduje się zdrowego i silnego kręgosłupa. Godnym do naśladowania wzorem jest stanowisko pracy w dużych firmach o charakterze - korporacji. Standardem pracowniczego wyposażenia w ramach stanowiska pracy są ergonomiczne krzesła biurowe. Poprzez właściwą budowę, możliwość regulacji pracownik dopasowuje kształt krzesła do własnego ciała. Jest to najlepsza forma ochrony kręgosłupa przez licznymi dolegliwościami.